الأحد، 25 ديسمبر 2011

Voici la configuration MMS NEDJMA

Voici la configuration MMS NEDJMA


Nom De Connexion : Nedjma MMS
Page D’accueille : http://10.10.111.1
Porteuse De Données : GPRS
Nom Du Point D’accès : nedjmaMMS
Adresse IP Passerelle (Ou Proxy) : 192.168.52.3
Port : 3128
Nom D’utilisateur : mms
Mot De Passe : mms